събота, 10 април 2021, 14:49

Отм. на Заповед № РД-01-112/11.03.2021 г., изм. и допъл. със Заповед № РД-01-126/15.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки

Отм. на Заповед № РД-01-112/11.03.2021 г., изм. и допъл. със Заповед № РД-01-126/15.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки