Отчети за физическо развитие на децата и учениците

Отчети за физическо развитие на децата и учениците

На вниманието на директорите на детските и учебни заведения в град София

Относно: Отчетите за физическото развитие, здравословното състояние и диспансерно наблюдение на децата и учениците

 

От 06.03.2019 г.  бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на децата и учениците за учебната 2018/2019 г. могат да бъдат изтеглени от рубрика „Промоция и профилактика“:

Медицинските специалисти от детските заведения и училищата да предоставят попълнените схеми в периода от 01.04.2019 г. до 03. 04. 2019 г., от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. на място, в сградата на Столична РЗИ, ул. “Враня” № 20, етаж ІV, стаи 402, 420 или при дежурен инспектор.

При невъзможност от предоставяне на попълнените схеми на място в Столична РЗИ, същите могат да се изпратят на електронен адрес [email protected]