вторник, 22 октомври 2019, 03:55

Организиране на задължителния отчет по имунопрофилактика за 2019 г.

Организиране на задължителния отчет по имунопрофилактика за 2019 г.

Уважаеми колеги,

С цел създаване на добра организация при отчитането на дейностите по имунопрофилактика през 2019 г., Ви уведомявам:

пълен текст