четвъртък, 21 ноември 2019, 13:13

Организиране на задължителния отчет по имунопрофилактика за 2019 г.

Организиране на задължителния отчет по имунопрофилактика за 2019 г.

Уважаеми колеги,

С цел създаване на добра организация при отчитането на дейностите по имунопрофилактика през 2019 г., Ви уведомявам:

пълен текст