Определяне на ЛЗ за болнична помощ на територията на област София-град и болничните легла за лечение на пациенти с COVID-19

Определяне на ЛЗ за болнична помощ на територията на област София-град и болничните легла за лечение на пациенти с COVID-19