ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ АПИО, ДИРЕКЦИЯ АПФСО

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ АПИО, ДИРЕКЦИЯ АПФСО