ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР - 4 ЩАТНИ БРОЙКИ В СЕКТОР ПЕК, ОТДЕЛ ЕКЗБ, ДИРЕКЦИЯ НЗБ

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР - 4 ЩАТНИ БРОЙКИ В СЕКТОР ПЕК, ОТДЕЛ ЕКЗБ, ДИРЕКЦИЯ НЗБ