Окончателни резултати на кандидатите за длъжността инспектор в сектор ИКИ, отдел ЕКЗБ, дирекция НЗБ

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността инспектор в сектор ИКИ, отдел ЕКЗБ, дирекция НЗБ