ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ЕКЗБ/СЕКТОР ИКИ, ДИРЕКЦИЯ НЗБ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ЕКЗБ/СЕКТОР ИКИ, ДИРЕКЦИЯ НЗБ