неделя, 26 септември 2021, 02:48

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността инспектор - 6 щатни бройки в отдел ЗК, дирекция ОЗ

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността инспектор - 6 щатни бройки в отдел ЗК, дирекция ОЗ