неделя, 26 септември 2021, 04:25

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността инспектор - 2 щатни бройки в отдел ИП, дирекция ПБПЗ

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността инспектор - 2 щатни бройки в отдел ИП, дирекция ПБПЗ