неделя, 26 септември 2021, 03:44

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността инспектор-2 щатни бройки в отдел ЕКЗБ, сектор ПЕК, дирекция НЗБ

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността инспектор-2 щатни бройки в отдел ЕКЗБ, сектор ПЕК, дирекция НЗБ