Окончателни резултати на кандидатите за длъжността главен инспектор – 2 щатни бройки в отдел "Интегрирана профилактика", дирекция ПБПЗ

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността главен инспектор – 2 щатни бройки в отдел "Интегрирана профилактика", дирекция ПБПЗ