неделя, 26 септември 2021, 03:03

Награждаване на маг. фарм. Димитър Коцев - началник на отдел "Контрол на медицински дейности и аптеки", Столична РЗИ

Награждаване на маг. фарм. Димитър Коцев - началник на отдел "Контрол на медицински дейности и аптеки", Столична РЗИ