неделя, 26 септември 2021, 04:10

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЕКТИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЕКТИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА