На вниманието на всички заинтересовани граждани, влизащи в Р България

На вниманието на всички заинтересовани граждани, влизащи в Р България

Съгласно заповед РД-01-733/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, лицата които се допускат на територията на Р България представят документ за поставена ВАКСИНА срещу COVID-19 съгласно Приложение 3 към т.I, 10.2.1.

 Приложение 2 към т.I, 4.1.2. от същата заповед съдържа списък на бързите антигенни тестове, за които се признава отрицателен резултат.

С цел улесняване на пътниците, които влизат в Р България и нямат документ за освобождаване от 10 дневна карантина, съгласно т. I, 4.1.2 от заповед РД-01-733/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Столична РЗИ предоставя формуляр за предварително попълване:

ПИСМЕНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВРЪЧВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕ - (MS WORD) и (PDF)  

WRITTEN CERTIFICATION OF RECEPTION OF INJUNCTION - (MS WORD) and (PDF)

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.