неделя, 26 септември 2021, 03:32

На вниманието на всички заинтересовани граждани, влизащи в Р България

На вниманието на всички заинтересовани граждани, влизащи в Р България

Съгласно заповед РД-01-733/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, лицата които се допускат на територията на Р България представят документ за поставена ВАКСИНА срещу COVID-19 съгласно Приложение 3 към т.I, 10.2.1.

 Приложение 2 към т.I, 4.1.2. от същата заповед съдържа списък на бързите антигенни тестове, за които се признава отрицателен резултат.

С цел улесняване на пътниците, които влизат в Р България и нямат документ за освобождаване от 10 дневна карантина, съгласно т. I, 4.1.2 от заповед РД-01-733/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Столична РЗИ предоставя формуляр за предварително попълване:

ПИСМЕНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВРЪЧВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕ - (MS WORD) и (PDF)  

WRITTEN CERTIFICATION OF RECEPTION OF INJUNCTION - (MS WORD) and (PDF)