На вниманието на всички заинтересовани граждани

На вниманието на всички заинтересовани граждани

Поименен списък на служителите от Столична РЗИ, пенсионирани поради придобиване право на пенсия и нямащи функции да изпълняват дейности по държавен здравен контрол:

Веселин Спиридонов
Димитрина Симеонова
Доменика Пашанкова
Дора Антова
Доряна Ангелова
Драгомира Даскалова
Емилия Пенелова
Емилия Боева
Йорданка Драганова
Лидия Вълчинова
Лилия Мадолева-Бояджиева
Маргарита Караиванова
Марияна Алексиева
Милка Константинова
Панайот Панайотов
Ренета Нацева
Росен Керемидчиев
Таня Тодорова
Татяна Арсенова
Теодора  Димитрова