вторник, 22 октомври 2019, 03:54

На вниманието на всички лечебни заведения във връзка с изпълнение на чл. 98 от Закона на лечебните заведения

На вниманието на всички лечебни заведения във връзка с изпълнение на чл. 98 от Закона на лечебните заведения