четвъртък, 21 ноември 2019, 13:36

На вниманието на всички лечебни заведения във връзка с изпълнение на чл. 98 от Закона на лечебните заведения

На вниманието на всички лечебни заведения във връзка с изпълнение на чл. 98 от Закона на лечебните заведения