На вниманието на всички лечебни и здравни заведения във връзка с мерките за подобряване на информационната сигурност

На вниманието на всички лечебни и здравни заведения във връзка с мерките за подобряване на информационната сигурност

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването и във връзка с пробивите в сигурността и изтичане иа информация от системите на НАП да се пристъпи незабавно към изпълнение на неотложни мерки за подобряване на информационната сигурност, както следва: (текст)