неделя, 31 май 2020, 05:34

На вниманието на всички физически и юридически лица, извършващи дейности в обекти с обществено предназначение

На вниманието на всички физически и юридически лица, извършващи дейности в обекти с обществено предназначение

Прероръки на Националния оперативен щаб, за социална дистанция (целия текст)