НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЕ - COVID-19

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЕ - COVID-19