неделя, 31 май 2020, 06:55

На вниманието на ръководителите на лечебни заведения

На вниманието на ръководителите на лечебни заведения

Промяна в заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването (целия текст)