НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ - ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ - ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19