На вниманието на гражданите, пристигащи на територията на Р България

На вниманието на гражданите, пристигащи на територията на Р България

Съгласно Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г., на Министъра на здравеопазването от 1 септември българските граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, гражданите на ЕС и ЕИП и др., пристигащи от държава, попадаща в червената зона, се допускат в страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни ЕДНОВРЕМЕННО с отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в България PCR тест, удостоверен чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, които не представят нито един от трите документа се допускат в страната и се поставят под 10-дневна карантина БЕЗ ПРАВО НА ОТМЯНА.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, които представят само един от следните документи: валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или преболедуване или отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогирен документ , се допускат в страната и се поставят под 10-дневна карантина, която може да бъде отменена при предоставяне на електронна поща [email protected] на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа PCR тест.

Граждани на ЕС, на ЕИП, Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария, пристигащи от държава в червената зона, които не представят валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ, съдържащ същите данни, се допускат на територията на страната САМО след представяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест, удостоверен чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни, И се поставят под 10-дневна карантина БЕЗ ПРАВО НА ОТМЯНА.

Деца до навършване на 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат се допускат, без да е необходимо да представят документи за COVID-19

Децата от навършването на 12 до 18 години (които са български граждани или лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България), които пристигат от червена зона се допускат при представяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест. В случай, че не представят такъв документ се поставят под 10-дневна карантина, която може да бъде отменена при предоставяне на електронни пощи [email protected] или [email protected] на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа PCR тест.

На електронни адрес [email protected] или [email protected] гражданите, поставени под 10 дневна карантина, пристигащи в страната от зелена и оранжева зони, следва да изпратят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) за доказване на COVID19 или от бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г., на Министъра на здравеопазването.