На вниманието на гражданите, пристигащи на територията на Р България

На вниманието на гражданите, пристигащи на територията на Р България

Съгласно Заповед № РД-01-977/ 26.11.2021 г., на Министъра на здравеопазването от 1 декември българските граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, гражданите на ЕС и ЕИП, Конфедерация Швейцария, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на държавите по Приложение №4  на заповед № РД-01-977/26.11.2021 г. и членове на техните семейства, пристигащи от държава, попадаща в червената зона, се допускат в страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на аналогичен документ, или на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в България PCR тест, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, които не представят нито един от трите документа се допускат в страната и се поставят под 10-дневна карантина БЕЗ ПРАВО НА ОТМЯНА.

Граждани на ЕС, на ЕИП, Конфедерация Швейцария, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на държавите по Приложение №4  на Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г. и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, и от държава по Приложение №4 на Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г., попадащи в червената зона, се допускат в страната само ако притежават валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в България PCR тест или равностоен на тях документ. Ако не притежават нито един от трите документа тези граждани не се допускат на територията на Република България

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Република Мозамбик, Република Боствана, Република Южна Африка, Лесото, Есватини, Република Намибия и Република Зимбабве се поставят под 10-дневна карантина като задължително предоставят на електронна поща pek17@srzi.bg PCR тест, проведен от 10-тия до 12-тия ден от влизането в Р България.

Деца до навършване на 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат се допускат, без да е необходимо да представят документи за COVID-19

Гражданите, поставени под 10 дневна карантина, пристигащи в страната от зелена и оранжева зони, могат да направят PCR тест или бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 на Заповед № РД-01-977/ 26.11.2021 г. не по-рано от 72 часа от влизането в страната и при отрицателен резултат карантината се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борна с COVID-19.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.