НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРАУРНИТЕ АГЕНЦИИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРАУРНИТЕ АГЕНЦИИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРАУРНИТЕ АГЕНЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД

 

В ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (Наредбата). (пълен текст)

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.