НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.СОФИЯ-ОТЧЕТИ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.СОФИЯ-ОТЧЕТИ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД СОФИЯ

ОТНОСНО ОТЧЕТИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

В периода от 13.03.2020 г. до 30.04.2020 г. бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на децата и учениците за учебната 2019/2020 година могат да бъдат изтеглени както следва:

  • За децата от детските заведения (ясли и градини) – рубрика - Промоция и профилактика, подрубрика - Деца до 7 години.
  • За учениците и децата до 7-годишна възраст от подготвителните групи – ПДГ в училищата – рубрика - Промоция и профилактика, подрубрика - Ученици.

Медицинските специалисти от детските заведения и училищата да предоставят попълнените схеми в периода от 13.04.2020 г. до 15. 04. 2020 г., от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Столична РЗИ, ул. “Враня” № 20, етаж ІV, стая 402 или при дежурен инспектор

При невъзможност за предоставяне на попълнените схеми на място в Столична РЗИ, същите могат да се изпратят на електронен адрес pb@srzi.bg, но не по-късно от 22.04.2020 г.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.