неделя, 31 май 2020, 05:43

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.СОФИЯ-ОТЧЕТИ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.СОФИЯ-ОТЧЕТИ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД СОФИЯ

ОТНОСНО ОТЧЕТИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

В периода от 13.03.2020 г. до 30.04.2020 г. бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на децата и учениците за учебната 2019/2020 година могат да бъдат изтеглени както следва:

  • За децата от детските заведения (ясли и градини) – рубрика - Промоция и профилактика, подрубрика - Деца до 7 години.
  • За учениците и децата до 7-годишна възраст от подготвителните групи – ПДГ в училищата – рубрика - Промоция и профилактика, подрубрика - Ученици.

Медицинските специалисти от детските заведения и училищата да предоставят попълнените схеми в периода от 13.04.2020 г. до 15. 04. 2020 г., от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Столична РЗИ, ул. “Враня” № 20, етаж ІV, стая 402 или при дежурен инспектор

При невъзможност за предоставяне на попълнените схеми на място в Столична РЗИ, същите могат да се изпратят на електронен адрес [email protected], но не по-късно от 22.04.2020 г.