Изменение на Заповед РД-01-384/09.08.2022 г. на министъра на здравеопазването за удължаване срока на противоепидемичните мерки

Изменение на Заповед РД-01-384/09.08.2022 г. на министъра на здравеопазването за удължаване срока на противоепидемичните мерки