вторник, 21 януари 2020, 08:34

Информация за здравните специалисти от детските заведения и училища и гражданите

Информация за здравните специалисти от детските заведения и училища и гражданите

ДОКЛАД относно резултати от проведена акция за опаразитеност с главови въшки и гниди на ученици от Столични училища