Информация за гражданите - несъответствия в имената в сертификат за ваксинация за COVID-19

Информация за гражданите - несъответствия в имената в сертификат за ваксинация за COVID-19

Във връзка със зачестилите сигнали на граждани за допуснати грешки в електронните удостоверения (сертификати) за поставена ваксина срещу COVID-19, Столична РЗИ информира:

При несъответствия в имената, изписани в сертификата за ваксинация, гражданите могат да сигнализират директно Министерство на здравеопазването, като изпратят имейл на следната електронна поща: mhcallcenter@mh.government.bg. В имейла трябва да бъдат приложени копие на сгрешения сертификат и посочени вярно изписаните имена на лицето. Подробности са достъпни на адрес: https://coronavirus.bg/bg/news/1872.

В случаите, когато има технически проблем при издаването на сертификат за имунизация или се установят несъответствия във вече издаден сертификат (сгрешени: имена, рождена дата, дати на поставяне на ваксина, адрес, партиден номер на ваксина и/или др.), лицето трябва да подаде сигнал до имунизационния пункт, в който е поставена ваксината. Извършилият имунизацията попълва заявка-декларация по образец и я изпраща в РЗИ. Когато искането е основателно, РЗИ потвърждава пред Министерство на здравеопазването, че корекцията трябва да бъде извършена. За област „София – град“ сигнал може да бъде подаден и директно до Столична РЗИ на: immunization@srzi.bg.

Сигналът е в свободен текст, съдържащ трите имена на лицето, данни за контакт, данни за поставените ваксини и описани подробно констатираните несъответствия. Към сигнала се прилагат копия на документи (на сгрешения сертификат и др.) и посочени вярно изписаните данни – име, рождена дата, правилните дати на имунизация, адрес, партиден номер на ваксина и др.

В допълнение, в Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-202/02.04.2021 г. е регламентирана „Стандартната оперативна процедура за промяна на данни в Националната здравно-информационна система, модул е-Имунизация“.

Заповедта е достъпна на адрес:

 https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/02/zapoved_im_campaign_2_04_2021.pdf.

Стандартната оперативна процедура е достъпна на адрес: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/18/standartna-operativna-protsedura-za-promiana-na-danni-v-natsionalnata-zdravno-informatsionna-sistema_modul-e-imunizatsiia.pdf

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.