четвъртък, 21 ноември 2019, 13:09

Информация за гражданите за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип

Информация за гражданите за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип

През 2019 г. е приета Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип. Във връзка с това, от тази година, за 10% от лицата над 65-годишна възраст са подсигурени ваксини срещу сезонен грип. Предвидено е имунизацията с безплатни грипни ваксини да се провежда през периода октомври – декември от общопрактикуващи лекари.