вторник, 22 октомври 2019, 05:38

Имунизационен статус на деца и ученици

Имунизационен статус на деца и ученици

Във връзка със запитване относно коректно попълване на имунизационния статус на деца и ученици при приема им в детско или учебно заведение Столична РЗИ уведомява:

Писмо