вторник, 24 септември 2019, 12:27

Имунизационен статус на деца и ученици

Имунизационен статус на деца и ученици

Във връзка със запитване относно коректно попълване на имунизационния статус на деца и ученици при приема им в детско или учебно заведение Столична РЗИ уведомява:

Писмо