Допълнителни ваксинационни пунктове в Столична РЗИ

Допълнителни ваксинационни пунктове в Столична РЗИ