неделя, 31 май 2020, 07:06

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ СТОЛИЧНА РЗИ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ СТОЛИЧНА РЗИ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ