сряда, 15 юли 2020, 21:18

До ръководителите на лечебните заведения относно потвърдени случаи на морбили

До ръководителите на лечебните заведения относно потвърдени случаи на морбили

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

В Столична РЗИ се получи писмо от Министъра на здравеопазването с изх. № 16-00-20/14.02.2019 г., в което се цитира, че през последните години постигнатият имунизационен обхват на територията на страната с триваксина морбили-паротит-рубеола не отговаря на критериите на СЗО за ≥ 95 % имунизационен обхват (през 2018 г. постигнатият обхват на 13-месечна възраст е 92,9%, през 2017 г. – 93,8%, през 2016 г. – 92,1%; на 12 годишна възраст обхватът е 84,4% през 2018 г., 91,6% през 2017 г., 88,3% през 2016 г.).

целият текст