четвъртък, 21 ноември 2019, 13:10

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА

Уведомително писмо във връзка с настъпването на периода за активно ноблюдение на заболяемостта от сезонен грип и ОРЗ от 01.11.2019 г. до 31.03.2020 г.