сряда, 15 юли 2020, 20:32

До ръководителите на лечебните заведение - Предприемане на мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на морбили

До ръководителите на лечебните заведение - Предприемане на мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на морбили

ДО

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ОБЛАСТ „СОФИЯ – ГРАД“

С писмо № 03-186\1/18.02.2019 г. на Столична РЗИ сте информирани за разпоредените мерки от Министерство на здравеопазването с цел недопускане и ограничаване епидемичното разпространение на морбили на територията на страната. (целият текст)