До ръководителите на лечебните заведение - Легионерска болест

До ръководителите на лечебните заведение - Легионерска болест

Завишаване на вниманието и недопускане разпространението на легионерска болест на територията на страната

пълен текст