Благодарствено писмо от металургична компания София Мед

Благодарствено писмо от металургична компания София Мед

Уважаеми д-р Пенчев,

От името на Ръководството на металургична компания София Мед, бих искала да изкажа най-сърдечна благодарност към СРЗИ за съдействието по провеждане и на трите кампании за ваксиниране на служителите с първа доза, които се осъществиха на място в компанията на 19.02, 26.02, и 12.03.

Специални благодарности към д-р Мария Чорбева и г-жа Милена Пастармаджиева за безупречната организация. Навременната и открита комуникацията с тях даде отговор на всички наши питания и ни вдъхна увереност за успешното осъществяване на кампаниите в едни турбулентни седмици и моменти на несигурност. Трите екипа на Центъра за Спешна Помощ бяха изключително точни и извършиха ваксинирането в срок. С помощта на проявения от тях професионализъм, търпение и експертни отговори успяхме да мотивираме много колеги да се включат в кампанията.

Благодарим Ви! Желаем на Вас и целия екип здраве, кураж и ползотворна работа!

С уважение,

Десислава Игнатова