24 март - Световен ден за борба с туберкулозата

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата

„Мобилизиране на ресурси за борба с туберкулозата. Спаси животи!”

На 24 март 1882 г., д-р Роберт Кох публично представя пред Берлинското физиологично дружество своята забележителна лекция „За туберкулозата”. Този ден се приема за дата на откриването на причинителя на туберкулозата - Mycobacterium tuberculosis.

През 1982 г. в чест на 100 години от откритието, Световната здравна организация и Международния съюз срещу туберкулозата и белодробните болести предлагат 24 март да бъде обявен за Световен ден за борба с туберкулозата. 

Целта на СЗО е чрез отбелязването на този ден да се фокусира общественото внимание върху здравно-социално-икономическата значимост и тежест на това заболяване и да се повиши осведомеността на обществото относно възможностите за превенция и лечение. 

Мотото, за 2022 г., „Мобилизиране на ресурси за борба с туберкулозата. Спаси животи!”, говори за спешната необходимост от инвестиране на ресурси за ускоряване на борбата с туберкулозата и за изпълнение на ангажиментите, поети от световните лидери за премахване на това заболяване в съответствие със стремежа на СЗО за постигане на универсално здравно покритие и равен достъп до здравни грижи.

Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което засяга най-често белите дробове (около 90%). Развиват се и извънбелодробни форми със засягане и на други органи и системи (лимфни възли, централна нервна система, сърце, очи, кожа, органи на коремната кухина, кости и стави, пикочо-полова система и други).

В миналото заболяването е било проблем предимно за населението на бедните страни. Днес туберкулозата е разпространена в почти всички държави по света.

Туберкулозата е лечима и предотвратима, но все още е една от основните причини за заболеваемост и смъртност по света, главно в страните от Азия и Африка.

ПРИЧИНИТЕЛ НА БОЛЕСТТА

Причинител на болестта е туберкулозната бактерия, която се отличава със значителна устойчивост във външната среда. Особено дълго се запазва в храчките, отделяни от болните, дори и след тяхното изсъхване. В тъмни, затворени и с лоша вентилация помещения, туберкулозната бактерия може да се запази до 3 г. Туберкулозните бактерии са силно чувствителни на директна слънчева светлина и загиват след 5-10 минути.

ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАРАЗЯВАНЕ

Най-чест източник на болестта са болните хора от туберкулоза, които отделят туберкулозните бактерии с храчките.

Друг път на заразяване е от болни от туберкулоза животни (главно едър рогат добитък) и техните продукти.

НАЧИНИ НА ЗАРАЗЯВАНЕ

Проникването на инфекцията най-често става през дихателните пътища. При кашлица, кихане, разговор болният отделя туберкулозните бактерии във въздуха и хората, които се намират в близост, могат да се заразят по въздушно-капков път. Заразяване е възможно и по хранителен път чрез консумация на мляко и/или месо, от болни животни (най-често крави) при недостатъчна температурна обработка.

Не при всяко попадане на туберкулозни бактерии в организма се развива заболяване. Практически всеки човек се среща с туберкулозни бактерии, но заболяват малка част от тях. Около 22% от хората, които са били изложени на продължителен контакт с туберкулозната бактерия се заразяват. От тях около 10%, развиват заболяването през даден етап от живота си. Дали човек ще развие заболяването или не, зависи в голяма степен от състоянието на имунната система на организма.

СИМПТОМИ НА ТУБЕРКУЛОЗА

 • Кашлица – тя е характерен симптом, особено когато присъщата за пушачите „тютюнджийска кашлица” се променя;
 • Храчки – особено когато в тях се появи кръв;
 • Повишена температура – продължително температурно състояние;
 • Нощно изпотяване;
 • Болки в гърдите – засилващи се при дишане и кашлица;
 • Отпадналост и безсилие, безапетитие, отслабване на тегло.

Понякога болестта може да протича незабелязано. През този „скрит период” голям брой хора, които живеят, работят, учат или са в контакт с болния могат да бъдат заразени. Установено е, че за една година болен ако не се лекува може да зарази 20 души,.

Туберкулозата е лечимо заболяване чрез медикаменти, режим на живот, придружени с наблюдение от обучен медицински специалист.

ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

 • Отказване от тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и употреба на наркотици;
 • Водене на здравословен начин на живот;
 • Оптимална физическа активност чрез практикуване на вид спорт, туризъм, разходки на открито;
 • Поддържане на естествените съпротивителни сили на организма чрез: здравословно хранене, с балансиран прием на белтъчини, въглехидрати и мазнини (месо, мляко и млечни продукти, риба, пресни плодове и зеленчуци);
 • Консумация на хранителни продукти (месо и мляко), преминали ветеринален и здравен контрол;
 • Добра лична и обществена хигиена;
 • Незабавно консултиране с лекар при установяване на някои от по-горе изброените симптоми на болестта, а също така и при съпътстващи заболявания или прекарани наскоро инфекции.

Основа на профилактиката на туберкулозата е редовно провеждана противотуберкулозна имунизация.

В Република България първата имунизация БЦЖ на новороденото се извършва още на втория ден от раждането в родилния дом. Между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом, след отрицателна туберкулинова проба. се поставя БЦЖ ваксина На 7–годишна възраст се прави реимунизация срещу туберкулоза на децата с отрицателна туберкулинова проба.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.