понеделник, 27 януари 2020, 07:20

2016-1 Публична покана за доставка на три броя фабрично нови автомобили за ползване от СРЗИ под наем