понеделник, 26 октомври 2020, 10:19

2016-4 Процедура - пряко договаряне за осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ

2,51 MB - 03-08-2016 -
Обявление
1,31 MB - 02-08-2016 -
Договор
1,53 MB - 14-07-2016 -
Решение