четвъртък, 24 септември 2020, 11:33

2016-2 Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение по Програма „БАЛКАНИ - СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020“