петък, 07 август 2020, 14:45

2015-15 Процедура на договаряне без обявление за осигуряване на превозни документи за обществения градски транспорт на територията на Столична община