четвъртък, 24 септември 2020, 11:20

2014-3 Публична покана за доставка, монтаж и инсталиране на преносима система за телемедицина