Friday, 12 August 2022, 20:41

Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води (АУ 258)

Необходими документи

  1. Заявление по образец, подписано с електронен подпис в отделен файл

Цена:

Няма такса

Срок за изпълнение:

7 дни

Електронно подаване
Информация за заявителя
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
Добавяне на още документи