Friday, 12 August 2022, 22:03

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение - транспортни средства

Необходими документи

  1. Уведомление по образец, подписано с електронен подпис в отделен файл

Цена:

Няма такса

Срок за изпълнение:

14 дни

Електронно подаване
Информация за заявителя
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
Добавяне на още документи