Wednesday, 05 October 2022, 08:40

Предоставяне на достъп до обществена информация (АУ 2)

Необходими документи

Заявление по образец, подписано с електронен подпис в отделен файл

Цена:

Няма такса

Срок за изпълнение:

14 дни

Електронно подаване
Информация за заявителя
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
Добавяне на още документи